דמי האחזקה משולים "ללחם וחלב"

סרבני תשלום דמי אחזקה פוגעים בכולנו !! 

  1. 1. חוב דיירים לחברת האחזקה עומד על סך של מדהים של 112,000 ₪. והוא הולך וגדל... 

  1. 2. הוגשו תביעות נגד דיירים שמסרבים לשלם דמי אחזקה, מתוכם סרבנים כרוניים, שלהם חוב גם לחברות אחזקה בעבר,וביניהם סרבני תשלום 20 שנים! 

  1. 3. חוב כה גדול מונע מחברת האחזקה ליתן שרותים ברמה נאותה. אלא לפי סדרי עדיפות (חשמל, מעליות). 

  1. 4. למה השער תקוע כבר מספר חודשי? -רק כי לחברת האחזקה אין כסף לתקנו ! 

  1. 5. למה הבניין לא נקי מספיק -כי אין כסף בקופת האחזקה להגדיל את מתכונת הניקוי ! 

  1. 6. למה הבניין לא מתוחזק, ואין איש אחזקה צמוד? -כי אין כסך לכך ! 

  1. 7. חברות אחזקה בעבר נטשו אותנו ! איזו חרפה! 

  1. 8. חשוב להבין: הבניין הוא שלנו ! סרבני התשלום פוגעים בנו !  בכולנו ! הם מונעים מאיתנו המשלמים דמי אחזקה באופן סדיר לקבל תמורה !