דף הבית >> אשדוד ביץ' -שיפוץ 2015 >> בחירת ועד 2020
פרוטוקול הצבעה אינטרנטית
של כל בעלי הדירות באשדוד ביץ'
נושא הצבעה:  
 1. הצבעה על בחירת חברי ועד שהגישו מועמדות.
 2. הסמכת חברי הועד לבחור חברת ניהול וחתום עימה הסכם לניהול ואחזקת הבניין.
כללי
 • לאור הנחיית משרד הבריאות האוסרת קיום אסיפות והתקהלויות בשל מחלת הקורנה, 
 • ולאור סיום הסכם הניהול עם חברת מגדלים בסוף חודש מרץ 2020,
 • ולאור הצורך בבחירת ועד לבניין והסמכתו לבחור חברת ניהול חדשה, ולחתום עימה על הסכם ניהול חדש.
 • ולאור הנסיבות שמרבית בעלי הדירות אינם יכולים להגיע לבניין לצורך קיום אסיפה כללית,
ההצבעה לבחירת חברי הועד תהיה באמצעות האינטרנט!
בהודעה מוקדמת להצגת מועמדות נרשמו 5 מועמדים:
 • יורם וקנין מדירה 127
 • דוגה אריאלה מדירה 117
 • ורה קירשנבאום מדירה 141
 • עובדיה מרזוק מדירה 132
 • אלי ורון מדירה 128
תקנון ההצבעה:
 1. ההצבעה באמצעות מילוי טופס עם 5 שדות:
  • שם פרטי ומשפחה
  • טלפון
  • מספר הדירה
  • סימון בחירה : נמנע, בעד ונגד.
  • שדה של הערה (לא חובה).
 2. לכל דירה זכות להצביע פעם אחת בלבד!
 3. הצבעה כפולה –תיפסל!
 4. ההצבעה ע"י בעל רשום של הדירה, או מיופה כח.
 5. בסיום ההצבעה, יוצמד לפרוטוקול זה נספח עם רשימת המצביעים ובחירתם.
 6. ההצבעה תחל בתאריך 05/03/2020, ותימשך עד 16/03/2020 שעה 14:00.
  נא שתפו פעולה.

בכבוד רב,
סימון יוסף