ראש השנה תשפ"ג
בפרוש עלינו שנת תשפ"ג
אני מאחל לך ולמשפחתך
שנה טובה
שנת בריאות, שתזכה להגשמת משאלותיך
ושתשרור בין כולנו אהבת חינם. 

שרה ויוסף סימון