דף הבית >> נזכור >> דניאל דניאל
כתובת ש. פרטי ש. משפחה בית עלמין חיל שנת נפילה
נבטים רחמים אברהם נבטים משטרת ישראל 2004
  נחמיה אפרים באר שבע (צבאי) חיל מודיעין 1988
  שמעון דוד באר שבע (צבאי) חיל הנדסה 1983
  מנחם יוסף באר שבע (צבאי) חיל מודיעין 1980
  שלמה יפת באר שבע (צבאי) חטיבת כפיר 1973
  גורן מרדכי באר שבע (צבאי) חיל אוויר 1990
  דורון רודניק גלעד - אבן יצחק חטיבת הצנחנים 1967
  יצחק ודקבוטה באר שבע (צבאי) חטיבת גולני 1980
תעוז נחמיה אברהם הר הרצל (צבאי) חיל רגלים 1978
  זאב אליהו כפר אוריה (חל צבאי) רבנות צבאית 2002
  שרון נחמיה הר הרצל (צבאי) חיל לוגיסטיקה 1994
           
מסילת ציון שמואל אברהם הר הרצל (צבאי) חטיבת הצנחנים 1968
  רמאון אלאב הר הרצל (צבאי) חיל תותחנים 1991
  שמואל מאיר הר הרצל (צבאי) חיל אוויר 2007
  שמעון מאיר הר הרצל (צבאי) חיל אוויר 1988
           
יובל מרדכי אליאס כפר יובל חיל שריון 1961
  יהודה אליהו כפר יובל משמר הגבול 2004
  דוד בניה כפר יובל תקשוב 1973
  יוסף חי פרדס חנה (צבאי) חיל רגלים 1973
  נחמיה יוסף-חי כפר יובל חיל שריון 1975
  אורן כהן כפר יובל משטרת ישראל 2012
  יעקב מרדכי כפר יובל חטיבת גולני 1975
  יוחאי קלונגל גוש עציון חטיבת גבעתי 2015
  אליהו  פז קיבוץ עברון צנחנים 2014
  רועי אורן מושב אודים קומנדו ימי 2003
           

רשימת הנופלים במערכות ישראל בקרב עולי יהדות קוצ'ין

     בס"ד               נזכור !  -זיכרון נט
אתר הנצחה לנופלים במלחמות ישראל ובפעולות איבה הי"ד

יזכור לחללי צה"ל במערכות ישראל
יזכור אלוהים את נשמות חילי צבא הגנה לישראל
שמסרו נפשם על קדושת השם ונפלו גיבורים
במערכות ישראל למען ארצנו הקדושה, עיר
האלוהים ומקום המקדש.
מנשרים קלו ומאריות גברו בצאתם להנחיל ניצחון
עולם לישראל.
זכר עקדתם ומעשי-גבורתם לא ייסופו מאתנו
לעולמים ונפשותיהם תהיינה צרורות בצרור החיים
עם נשמות אברהם, יצחק ויעקב ועם נשמות שאר גיבורי ישראל וקדושיו שבגן עדן ונאמר אמן.
 
 
שמואל ב' פרק א' פסוקים יט'-כב'  - קינת דוד
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים.
אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצות אשקלון פן-תשמחנה בנות פלישתים פן תעלוזנה בנות הערלים.
הרי גלבוע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומות כי שם ננעל מגן גיבורים מגן שאול בלי משיח בשמן.
מדם חללים מחלב גיבורים קשת יהונתן לא נסוג לאחור וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו מאריות גברו. בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יהונתן על-במותיך חלל. צר-לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאוד. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. 
 
סימון הוריזון בע"מ ♦ מושב תלמים הזית 11 ♦ טל'  08-6110777 ♦ פקס 08-8526422  ♦ נייד 050-5380257  ♦ e-mail: yosef@zicaron.net