חשוב !
נא לרשום ומטה את השם, ולהסיף "מסכים" או "לא מסכים"