תקנון ההצבעה:
1. רשאים להצביע רק 146 בעלי דירות, או באי כוחם, בבניין אשדוד ביץ'.
2. לכל דירה זכות להצביע פעם אחת בלבד. אחרת הצבעה הדירה תיפסל.
3. ניתן לרשום הערות לגבי כל נושא בנפרד, רק בשדה שהוקצה לכך.
4. ההצבעה תיסגר בתאריך 15/09/2018 שעה 23:00.
 
נושאים להצבעה:
1. האם אתה מסכים להחלפת מתכונת שירותי האחזקה בבנין, בשרותי ניהול ?
הסבר: חברת הניהול תשא באחריות ל"הכל מכל וכול" בבנין. 
ברוח ההסכם שניתן לעיין בו בלחיצה על  הקישור כאן !
2. האם אתה מסכים שהועד הנבחר (אראלה, ורה, עובדיה,נחמיה וסימון), ינהל משא ומתן עם חברות מציעות, ויחתום על הסכם הניהול והאחזקה בשם כל דיירי הבניין?

ועד הבית

הצבעה דיגיטלית