נושאים להצבעה:
1. צירוף המועמד רונן ברוך (דירה 146), לנציגות הבניין.
2. להסמיך את נציגות הבניין להאריך את הסכם הניהול עם חברת "גאנרל" לשנה נוספת.
 
 תקנון ההצבעה:
1. רשאים להצביע רק 146 בעלי דירות, או באי כוחם, בבניין אשדוד ביץ'.
2. לכל דירה זכות להצביע פעם אחת בלבד. אחרת הצבעה הדירה תיפסל.
3. ניתן לרשום הערות לגבי כל נושא בנפרד, רק בשדה שהוקצה לכך.
4. ההצבעה תיסגר בתאריך 30/4/21שעה 22:00.
5. ההצבעה בפיקוח עו"ד שלומי ממשרד סי-פורט.
ועד הבית

הצבעה דיגיטלית