בס"ד

יבגני היקר,
הנדון : הסדרת תשלום 

חשבונך הינו :

1. עבור הקמת האתר : סך של 1,200 ש"ח, לא כולל מע"מ. ב-3 תשלומים.
2. עבור איחסון האתר והדומיין סך של 56 ש"ח לחודש, לא כולל מע"מ. בהוראת קבע מידי חודש.


איך משלמים?

אופציה בהוראת קבע (מומלץ):
הסדרת תשלום בהוראת קבע עבור שמירת הדומיין ו/או איחסון האתר בשרת מאובטח ו/או לתשלום עבור קידות ממומן של האתר, פעל כך:
1. לחץ כאן לשם הצגת הטופס.
2. הורד או הדפס הטופס.
3. מלא את פרטי חשבון הבנק שלך.
4. החתם את הבנקאי או שלח אלינו, ואנו מעביר אותו לבנקאי שלך.

אופציה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, פעל כך:
1. עבור הקמת האתר : לחץ כאן ! ופעל לפי ההנחיות .
2. עבור האחסון: לחץ על הכפתור הצהוב "הירשם" . ופעל לפי ההנחיות.הערה:
עדיפה הוראת קבע בבנק משתי סיבות:
1. הפקה אוטומטית של חשבוניות.
2. מאפשרת עידכון חיוב בהסכמה ( למשל לפרסום וקידום ממומן)

בכבוד רב,
סימון יוסף   

 

הסדרת תשלום