אתר זה מוקדש לעילוי נשמת 
ז'קינו יצחק בוכובזה ז"ל
בן סברה ע"ה
נלב"ע כ"ט אייר תשע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

נר נשמה

הפסדתי שלא הכרתי את ז'קינו יותר זמן !
ממנו למדתי מהי "אהבת חינם" !
איש צנוע, חייכן ומסביר פנים לכל הסובבים אותו !
"צדיק", "זכית" -אלו מילים שגורות בפיו בכל הזדמנות. 
ברוב געגועיי אליו החלטתי להקים עמוד זה לזיכרו.
יהא זיכרו ברוך !

​מוקיריו ומשפחתו מוזמנים לרשום מטה קווים לדמותו.

סימון יוסף 050-5380257
זיכרון נט