סמל
יצחק ודקבוטה הי"ד

     בס"ד               נזכור !  -זיכרון נט
אתר הנצחה לנופלים במלחמות ישראל ובפעולות איבה הי"ד

יזכור לחללי צה"ל במערכות ישראל
יזכור אלוהים את נשמות חילי צבא הגנה לישראל
שמסרו נפשם על קדושת השם ונפלו גיבורים
במערכות ישראל למען ארצנו הקדושה, עיר
האלוהים ומקום המקדש.
מנשרים קלו ומאריות גברו בצאתם להנחיל ניצחון
עולם לישראל.
זכר עקדתם ומעשי-גבורתם לא ייסופו מאתנו
לעולמים ונפשותיהם תהיינה צרורות בצרור החיים
עם נשמות אברהם, יצחק ויעקב ועם נשמות שאר גיבורי ישראל וקדושיו שבגן עדן ונאמר אמן.
 
 
שמואל ב' פרק א' פסוקים יט'-כב'  - קינת דוד
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים.
אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצות אשקלון פן-תשמחנה בנות פלישתים פן תעלוזנה בנות הערלים.
הרי גלבוע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומות כי שם ננעל מגן גיבורים מגן שאול בלי משיח בשמן.
מדם חללים מחלב גיבורים קשת יהונתן לא נסוג לאחור וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו מאריות גברו. בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יהונתן על-במותיך חלל. צר-לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאוד. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. 
 
בן שמחה ואליהו, נולד ביום כ"ט בטבת תש"ך (29.1.1960) בבאר-שבע. יצחק למד ארבע שנים בבית-הספר היסודי על-שם קארו בבאר-שבע, עבר ללמוד בישיבת "בני עקיבא" בעירו, ואת שלוש השנים האחרונות השלים בבית-הספר התיכון המקיף, במגמת ביולוגיה. הוא היה תלמיד מצטיין ודילג על כיתה י'.

בפברואר 1978 התגייס יצחק לצה"ל, ושירת בחיל-הרגלים. הוא עבר אימוני טירונות והשתלם בקורסים מקצועיים. בינואר 1979 הוא הועלה לדרגת רב"ט.

ביום ב' בתמוז תש"ם (24.6.1980) ביצע יצחק עם יחידתו תמרון צליחה לילית בכינרת. אחת מסירות הגומי, שהשתתפה בתמרון, נטתה הצידה, התהפכה וקבוצת חיילים שהיו בה נפלו למים. ביניהם היה יצחק. כל החיילים שנפלו הצליחו לחזור אל הסירה, אך יצחק לא חזר וגופתו נעלמה. היא נמצאה כעבור עשרה ימים. בן 20 שנים הוא היה בנופלו.

יצחק הובא למנוחות בבית-הקברות הצבאי בבאר-שבע. הוא השאיר אחריו אם ושני אחים. לאחר שנפל הועלה יצחק לדרגת סמל.


(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון)