הרשמת מועמדים לתפקיד חבר בועד הבית
11 באוגוסט 2020
שלום לכולם !
 1. כל מי שמעוניין להגיש מועמדות לתפקיד, מתבקש למלא את הטופס מטה.
 2. הגשת המועמדות עד לתאריך 14/08/2020 שעה 10:00.
 3. חברי הועד יחליטו מי מהם יכהן כיושב ראש הועד.
 4. האמור לעיל בכפוף לתקנון המצורף.
 5. נא שתפו פעולה להשפיע.
  תקנון להגשת מועמדות לועד חדש
 1. רשאי להגיש מועמדות רק בעלים רשומים של דירה בבנייו (לא שוכרים).
 2. ההרשמה באמצעות טופס המצורף כאן בלבד.
 3. חברי הועד פועלים בהתנדבות.
 4. הגשת מועמדות אפשרית עד 14/08/2020 שעה 10:00.
 5. לאחר מועד זה, תוצג רשימת המועמדים, באינטרנט ועל לוח המודעות.
 6. ההצבעה תהא באמצעות משאל באינטרנט.
 7. לקראת ההצבעה יפורסם תקנון מיוחד להצבעה