בן דניאל ושמחה. נולד ביום י"ז באייר תשי"ח (7.5.1958) בירושלים. כעבור כמה שנים התיישבה המשפחה במושב 'תעוז'. למד בבית-הספר היסודי המקומי 'מתתיהו' ובבית-הספר התיכון- עיוני-דתי 'אבן העזר'. מגיל צעיר בלט נחמיה בבגרותו הנפשית יותר משאר בני-גילו, עם-זאת, היה מעורה בחברת הילדים. היה ילד תקיף ונמרץ והרבה להתוכח על כל נושא. לפעמים נהג להעמיד למוריו שאלות נוקבות בענייני הדת. גילה עניין רב בתורת הקבלה. יחסיו עם בני-משפחתו היו חמים וכנים, ובכל שעת-פנאי נהג לעזור לאביו בעבודת המשק.

בראשית אוגוסט 1976 גויס נחמיה לצה"ל והוצב לחיל-הרגלים. במסגרת שירותו עבר קורס קשרים גדודיים חי"ר, קורס מ"כים חי"ר, קורס מ"כ ראש-אויר. את הקורסים סיים בציונים טובים והוצב ביחידת מרכז ארגון-הטסה של חיל-הרגלים.

ביום ה' באב תשל"ח (8.8.1978) נפל במילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי שבהר-הרצל בירושלים. השאיר אחריו הורים, שלושה אחים וחמש אחיות.

במכתב-תנחומים למשפחה כתב מפקדו: "דלות המילים להביע את אשר מרגיש אנוכי וכל חיילי היחידה וחבריו לנשק של נחמיה. סמל נחמיה אברהם ז"ל היה חייל מצטיין ביחידתנו, הוא שימש סמל ומופת לשאר החיילים במסירותו הרבה, בכנותו וביכולתו המקצועית הגבוהה. נחמיה מילא תמיד את כל המשימות שהוטלו עליו בדרך הטובה ביותר. הוא כבש את לבבות חיילי היחידה ומפקדיה בדרכו הצנועה, השקטה ונעימת-ההליכות. נחמיה יישאר חקוק בלב כולנו".


(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון)

 


סמל
נחמיה אברהם הי"ד

     בס"ד               נזכור !  -זיכרון נט
אתר הנצחה לנופלים במלחמות ישראל ובפעולות איבה הי"ד

יזכור לחללי צה"ל במערכות ישראל
יזכור אלוהים את נשמות חילי צבא הגנה לישראל
שמסרו נפשם על קדושת השם ונפלו גיבורים
במערכות ישראל למען ארצנו הקדושה, עיר
האלוהים ומקום המקדש.
מנשרים קלו ומאריות גברו בצאתם להנחיל ניצחון
עולם לישראל.
זכר עקדתם ומעשי-גבורתם לא ייסופו מאתנו
לעולמים ונפשותיהם תהיינה צרורות בצרור החיים
עם נשמות אברהם, יצחק ויעקב ועם נשמות שאר גיבורי ישראל וקדושיו שבגן עדן ונאמר אמן.
 
 
שמואל ב' פרק א' פסוקים יט'-כב'  - קינת דוד
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים.
אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצות אשקלון פן-תשמחנה בנות פלישתים פן תעלוזנה בנות הערלים.
הרי גלבוע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומות כי שם ננעל מגן גיבורים מגן שאול בלי משיח בשמן.
מדם חללים מחלב גיבורים קשת יהונתן לא נסוג לאחור וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו מאריות גברו. בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יהונתן על-במותיך חלל. צר-לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאוד. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה.