פרוטוקול הצבעה אינטרנטית
של כל בעלי הדירות באשדוד ביץ'
נושא הצבעה:
 • להסמיך את ועד הבית לפתוח חשבון בנק  לועד הבית בסניף שבי ציון אשדוד של בנק מרכנטיל.
 • להסמיך את חברי הועד: ורה קירשנבאום (דירה 141), עובדיה מרזוק (דירה 132) ונחמיה צ'סלה (דירה 63), כבעלי זכות חתימה בחשבון.
 • חתימת שניים מבעלי זכות החתימה תחייב את הבנק.
 
תקנון ההצבעה:
 1. ההצבעה באמצעות מילוי טופס עם 5 שדות:
  • שם פרטי ומשפחה
  • טלפון
  • מספר הדירה
  • סימון בחירה : נמנע, בעד ונגד.
  • שדה של הערה (לא חובה).
 2. לכל דירה זכות להצביע פעם אחת בלבד!
 3. הצבעה כפולה –תיפסל!
 4. ההצבעה ע"י בעל רשום של הדירה, או מיופה כח.
 5. בסיום ההצבעה, יוצמד לפרוטוקול זה נספח עם רשימת המצביעים ובחירתם.
 6. ההצבעה תחל בתאריך 31/10/2019, ותימשך עד 15/11/2019 שעה 14:00.
  נא שתפו פעולה.

בכבוד רב,
סימון יוסף