החלטות ועד מס' 6
25/02/2019
 
שלום חברים,
 
בהמשך לנייר עבודה מס' 6, אבקשכם לאשר את ההחלטות הבאות:
 
החלטה 1 -טופ קאר
 1. לחתום על הסכם שכירות עם טופ קאר לשנה שמתחילה במרץ 2019 ועד לסף פברואר 2020.
 2. דמי השכירות יועמדו, לאחר משא ומתן, על 6,500 ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ.
 3. טופ קאר יוציא חשבונית עצמית.  המע"מ לא ישולם לנו.
 4. התשלום יהא שנה מראש.
 5. לטופ קאר אופציה לשנה אחת נוספת. המידה ומקבץ הדיור יסיים את הסכם השכירות, טופ קאר יפנה את המושכר בהודעה של 3 חודשים מראש.
 6. לצפייה בהסכם שהתגבש עם טופ קאר לחץ כאן !
 
החלטה 2 -אישור כיבוי אש
 1. אישור זה מוצא מידי תחילת שנה ותוקפו עד סוף השנה.
 2. לצורך חידוש האישור יש לבצע רענון של המטפים,
 3. הצעת המחיר עומדת על 6,014 ש"ח. כולל מע"מ
 4. ההצעה כוללת חידוש ומילוי של 34 מטפים, ורכישת 5 גלגלונים, ו-3 מזנקים.
 5.  לצפייה בהצעת המחיר לחץ כאן !
 6. דחוף להוציא את האישור !
  הערה:
יש עוד נושאים, אך עמדתי טרם גובשה לגביהם.
 נא לאשר את שתי ההחלטות.
 
בכבוד רב,
סימון יוסף

נא אשרו את ההחלטות בטופס מטה.