רשימת הנופלים מקרב העדה הקוצ'ינית
לכל שם -קישור לעמוד אישי. בתחתית העמוד האישי ניתן לרשום און-ליין קווים לדמותו.
     בס"ד נזכור ! -זיכרון נט
אתר הנצחה לנופלים במלחמות ישראל ובפעולות איבה הי"ד
מבני הקהילה הקוצ'ינית בישראל

יזכור לחללי צה"ל במערכות ישראל
יזכור אלוהים את נשמות חילי צבא הגנה לישראל
שמסרו נפשם על קדושת השם ונפלו גיבורים
במערכות ישראל למען ארצנו הקדושה, עיר
האלוהים ומקום המקדש.
מנשרים קלו ומאריות גברו בצאתם להנחיל ניצחון
עולם לישראל.
זכר עקדתם ומעשי-גבורתם לא ייסופו מאתנו
לעולמים ונפשותיהם תהיינה צרורות בצרור החיים
עם נשמות אברהם, יצחק ויעקב ועם נשמות שאר גיבורי ישראל וקדושיו שבגן עדן ונאמר אמן.
 
 
שמואל ב' פרק א' פסוקים יט'-כב'  - קינת דוד
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים.
אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצות אשקלון פן-תשמחנה בנות פלישתים פן תעלוזנה בנות הערלים.
הרי גלבוע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומות כי שם ננעל מגן גיבורים מגן שאול בלי משיח בשמן.
מדם חללים מחלב גיבורים קשת יהונתן לא נסוג לאחור וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים קלו מאריות גברו. בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יהונתן על-במותיך חלל. צר-לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאוד. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. 
 
סימון יוסף 050-5380257  ♦ e-mail: yosef@zicaron.net
דבר העורך:
יקיריי, בעמוד זיכרון זה, שמות הנופלים במערכות ישראל מקרב הקהילה הקוצ'ינית.
סליחה אם נשמט שם של נופל.
תחת כל שם קישור לעמוד שהוקדש לכל אחד מחללינו, ובו טקסט מאתר ההנצחה הממלכתי של משרד הביטחון.
חברים ובני משפחה מוזמנים לרשות קווים לדמותו של הנופל, להנציחו בליבנו.

ניתן להגיב לעמוד זה.