פרוטוקול תוצאות הצבעה אינטרנטית
של כל בעלי הדירות באשדוד ביץ'
19/11/2019
נושא הצבעה:
  • להסמיך את ועד הבית לפתוח חשבון בנק  לועד הבית בסניף שבי ציון אשדוד של בנק מרכנטיל.
  • להסמיך את חברי הועד: ורה קירשנבאום (דירה 141), עובדיה מרזוק (דירה 132) ונחמיה צ'סלה (דירה 63), כבעלי זכות חתימה בחשבון.
  • חתימת שניים מבעלי זכות החתימה תחייב את הבנק.
ההצבעה החלה בתאריך 27/10/2019
וננעלה בתאריך 15/11/2019 שעה 14:00
להלן תוצאות הצבעה:
  • השתתפו בהצבעה 77 
  • 75 בעד
  • 1 נגד
  • 1 נמנע
לצפייה ברשימת המצביעים לחץ כאן!